Requisites

Requisites

Standard Insurance company JSC

Address: A25M6V0 (050059), Almaty, Medeu district, Dzharkentskaya street, Building 3.

BIN 080340004126

TIN 600900604669

IIC (IBAN) KZ039261802150783000

Kazkommertsbank JSC

Branch ID KZKOKZKX

Beneficiary Code 15

8 (727) 258 70 90

service@stdi.kz

Объявление

АО «Страховая компания «Standard» сообщает о своей реорганизации путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью. Срок заявления претензий кредиторами до 10 декабря 2019 года, принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Джаркентская д.3, по телефону: +7 (727) 3356070.

«Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ өзінің жауапкершілігі шектеулі серіктестігік болып қайта құрылуы туралы хабарлайды. Кредиторлардың арыздары мен шағымдары 2019 жылдың 10 желтоқсанына дейін, Алматы қ-сы, Жаркент к-сі 3 үй, мекен-жайы бойынша, +7 (727) 3356070 телефоны арқылы қабылданады.