Change of head office address

Change of head office address

Dear customers!

The head office of Standard Insurance Company in Almaty is waiting for you at a new address: Medeu district, Gornyi Gigant microdistrict, Zharkentskaya str., Building 3.The head office of Standard Insurance Company in

Global call-center and average commissioners work 24 hours a day, 7 days a week.

Sales point addresses in Almaty:

1. Magnum №1, Zhetysu 3 microdistrict, building 1G

2. Magnum №2, Ryskulov str. (corner of Dzhangildin)

3. Magnum №7, Ak Bulak microdistrict, AZTM street, 273

4. Magnum №10, Gagarin Avenue, corner of Eskarayev str.

Объявление

АО «Страховая компания «Standard» сообщает о своей реорганизации путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью. Срок заявления претензий кредиторами до 10 декабря 2019 года, принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Джаркентская д.3, по телефону: +7 (727) 3356070.

«Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ өзінің жауапкершілігі шектеулі серіктестігік болып қайта құрылуы туралы хабарлайды. Кредиторлардың арыздары мен шағымдары 2019 жылдың 10 желтоқсанына дейін, Алматы қ-сы, Жаркент к-сі 3 үй, мекен-жайы бойынша, +7 (727) 3356070 телефоны арқылы қабылданады.