Деректемелер

Деректемелер

«Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ

мекенжайы: А25М6В0 (050059), Алматы қаласы, Медеу ауданы, Жаркент көшесі, 3-үй.

БСН 080340004126

СТН 600900604669

ЖСК (IBAN) KZ039261802150783000

«Қазкоммерцбанк» АҚ

БИК KZKOKZKX

КБе 15

8 (727) 258 70 90

service@stdi.kz