Заңды тұлғалар

Меншік
Тауарлар
Уйлесетін тоқтатса, өмір
Міндетті сақтандыру
Денсаулық
Азаматтық-құқықтық жауапкершілік
Автокөлік
Әуе көлігі
Су көлігі
Темір жол көлігі
Мұнай операциялары
Құрылыс-жөндеу қатерлері

Заңды тұлғалар

Меншік
Тауарлар
Уйлесетін тоқтатса, өмір
Обязательное страхование
Міндетті сақтандыру
Денсаулық
Азаматтық-құқықтық жауапкершілік
Автокөлік
Әуе көлігі
Су көлігі
Темір жол көлігі
Мұнай операциялары
Құрылыс-жөндеу қатерлері