Реквизиты

Реквизиты

АО «Страховая компания «Standard»

адрес: А25М6В0 (050059), город Алматы, Медеуский район, улица Джаркентская, дом 3.

БИН 080340004126

РНН 600900604669

ИИК KZ 039261802150783000

в АО «Народный банк»

БИК KZKOKZKX

КБе 15

8 (727) 258 70 90

service@stdi.kz

Объявление

АО «Страховая компания «Standard» сообщает о своей реорганизации путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью. Срок заявления претензий кредиторами до 10 декабря 2019 года, принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Джаркентская д.3, по телефону: +7 (727) 3356070.

«Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ өзінің жауапкершілігі шектеулі серіктестігік болып қайта құрылуы туралы хабарлайды. Кредиторлардың арыздары мен шағымдары 2019 жылдың 10 желтоқсанына дейін, Алматы қ-сы, Жаркент к-сі 3 үй, мекен-жайы бойынша, +7 (727) 3356070 телефоны арқылы қабылданады.